şübhəsiz

şübhəsiz
1. zərf Mütləq, şəksiz. Şübhəsiz mən də gələcəyəm. Şübhəsiz bu gecə yola düşməliyik. – <Gəray:> Beləliklə o tabe olsa bizə; Şübhəsiz baş əyər hər əmrimizə. A. Ş..
2. ara s. Əlbəttə, təbii. O, şübhəsiz, doğru deyirdi. Şübhəsiz, mən onu təhqir etmək istəmirdim. (Heç) şübhəsiz ki, şübhəsizdir ki. . . – yəqin ki, əlbəttə ki, görünür ki, yəqin ki. Şübhəsizdi ki, Əhməd kişi də qızı dediyi sözləri deyəcəkdi. M. S. O.. Heç şübhəsiz ki, Zərdabiyə qarşı olan şiddətli, həyasız hücum, Seyid Əzim Şirvani kimi qüdrətli bir şair mövcud ikən, cavabsız qalmayacaqdı. M. İ.. <Məmmədov:> Şübhəsiz ki, hamının işlədiyinə baxmayaraq, bu işlərdə <Kərimovun> böyük fəaliyyəti olmuşdur. H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • şəkk-şübhəsiz — z. və sif. Heç bir şəkk, şübhə olmadan, yəqin, sözsüz, gerçək. Şəkkşübhəsiz bu iş yerinə yetiriləcəkdir. – <Seyrəksaç dəllək:> Birisi bu dünyada günahsız yerə bir qarışqanı tapdayıb öldürmüş olsa, orada şəkk şübhəsiz sorğu sual olunacaqdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəksiz-şübhəsiz — bax şəksiz. Səməd bu sözləri özü özünə söylər və istiqbalının parlaq olacağına şəksiz şübhəsiz inanardı. B. T.. Sənsən bahar, sənsən şəksizşübhəsiz; Nəğməmin ahəngi, şerimin rəngi. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şübhə — is. <ər.> Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman varıdı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A. Ş.. Məlun şübhə Məmmədbağıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lareyb — ə. şübhəsiz, şəksiz, yəqin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • söz — is. 1. Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vahidi; kəlmə. Sözün mənası. – Hamıya bir vahimə düşdü, söz demək istəyənlərin sözləri boğazlarında qurudu. B. T.. Əşrəfin danışdığı gözəl sözlərə qulaq asanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aydın — sif. 1. İşıqlı, aylı, mahtab. Aydın gecə. – Azər daha çox zövq alır aydın gecələrdən. H. C.. Aydın bir gecədir, ulduzlar həsrətlə yerə baxır. S. Rüst.. 2. İşıqlı, nurlu, işıqsaçan. // Parlaq. 3. Buludsuz, açıq, təmiz. Aydın səma. Aydın hava. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yəqin — 1. zərf Şəksiz, şübhəsiz, səhih, inamla. Yəqin demək olar ki, ramazan ayı müsəlmanlardan ötrü yemək ayıdır, qonaqlıq ayıdır, toy bayram ayıdır. C. M.. Bəllidir yerimiz yəqin divana. H. K. S.. Yəqin bilmək – tamamilə düzgün olduğuna inanmaq, heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərih(ə) — ə. 1) açıq, aydın, aşkar, açıqdanaçığa; 2) şübhəsiz, şəksiz şübhəsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bişək(k) — z. <fars. bi. . . və ər. şəkk> Şəksiz, şübhəsiz, yəqin. <Şölə xanım:> Amma xan bişək və şübhəsiz Teymur ağanı öldürəcək. M. F. A.. Gərçi var iş qanan kişi tək tək; Əksəri xəlq avamdır bişək. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açıq — sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə. Açıq qutu. Açıq kitab. – Səhər Sona yuxudan ayılıb medalyonu açıq z. gördü. N. N.. // Qıfılsız, bağlı olmayan. Açıq şkaf. Açıq qapı. 2. Örtüksüz, üstü örtülü olmayan, damı olmayan. Açıq səhnə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”